jan. 17, 2022 / in PR / by Geneviève Muya

De ESG is een rating die bedrijven krijgen voor duurzaamheid op basis van de waarde van deze bedrijven voor beleggers. Met andere woorden, duurzaamheid is een factor die in grote mate bepalend is voor het al dan niet investeren van geld in een bedrijf. ESG staat voor EnvironmentalSocial en Governance.

De wereld staat voor enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid – zoals klimaatverandering, een vergrijzende bevolking en ongelijkheid. Deze thema’s vereisen uitgebreide oplossingen die enorme maar ongrijpbare veranderingen in het wereldwijde financiële systeem veroorzaken. Door deze uitdagingen aan te gaan, te beseffen dat onze beleggingen daadwerkelijk van invloed zijn op het welzijn van natuur en mens en dit als visie aan te nemen, kiezen beleggers voor investeringen in het bedrijf.

Hoe hoger de ESG-score, hoe duurzamer het bedrijf

Rijke investeringsclubs en venture capitalists moeten het ingelegde kapitaal gebruiken op een manier die de beste resultaten oplevert voor investeerders. Dit is eenvoudig mogelijk door verantwoord te beleggen, de ESG-elementen in acht te nemen en aandacht te hebben voor duurzaam beheer. In feite is het de enige manier om de tand des tijds te doorstaan.

De hoogte van een ESG-score bestaat uit meerdere factoren en is tegenwoordig standaard onderdeel van een kredietanalyse. Correcte en solide toepassing van ESG-principes kan het rendement verbeteren. En er bestaat ook een grote behoefte aan een dergelijke doordachte investeringsvorm, de publieke vraag ernaar is toegenomen.

Milieucriteria

Deze bepalen in hoeverre een bedrijf bijdraagt ​​aan het oplossen van de milieu-uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, zoals gas-emissies, watervervuiling en bijvoorbeeld ontbossing.

Sociaal

Dit is hoe het bedrijf zijn werknemers behandelt, d.w.z. het beheer van menselijk kapitaal. Onderwerpen als kansen, gelijkheid, diversiteit, arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn belangrijke elementen.

Governance

Dit is hoe een bedrijf financieel en beleidsmatig wordt gerund. Belangrijke elementen in dit verband zijn toplonen, belastingen en aanverwant beleid, corruptiepreventie, omkoping en financiële structuur.

Het idee is dat bedrijven een beter rendement behalen als ze iets goeds doen voor alle betrokkenen: medewerkers, leveranciers, klanten en de samenleving als geheel. Het gaat niet alleen om ondernemend gedrag.

De analyses richten zich ook op hoe een bedrijf een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Het gaat hierbij niet alleen om de huidige prestaties. Er wordt vooral rekening gehouden met toekomstige trends. Omdat dit zou kunnen duiden op toekomstige waardeontwikkeling.

Opvolger van de PPP

Zoals eerder vermeld, heeft de afkorting betrekking op het milieu, de sociale component en het (maatschappelijk) bestuur. Deze drie hoofdfactoren laten zien hoe duurzaam een ​​belegging is. Een voorloper van dit principe was de zogenaamde triple bottom line, die bestond uit de letters PPP, oftewel people, planet en profit.

Dit PPP-principe werd in de jaren negentig geïntroduceerd en geeft aan dat bedrijven zich niet alleen moeten richten op het maken van winst, maar dat de andere twee componenten net zo zwaar wegen voor een bedrijf dat duurzaam wil zijn. De PPP is daarmee geëvolueerd naar de vormgeving van de huidige ESG.

Waarom is ESG belangrijk?

1. Profileren richting klanten en beleggers, die vragen om duurzame investeringen

Voor de profilering van een onderneming is een hoge ESG-score interessant. Het past in de tijd dat bedrijven zich ook door duurzaamheid onderscheiden. Het zal niet lang duren voordat dit zelfs onvermijdelijk is omdat het zonder een dergelijke score écht niet meer kan. Maar vooralsnog is het vooral een grote pré ten opzichte van bedrijven die hier geen of weinig aandacht voor hebben.

De oude manier van waarde bepalen was zuiver economisch van aard. De nieuwe manier van beleggen lijkt dat niet te zijn maar juist door belang te hechten aan de ESG principes wordt dat economisch belang vanzelf weer groter. Als er vraag naar is, dan is het economisch van gewicht.

2. Steeds groter belang om verantwoord te beleggen

Vermogenden willen hun geld graag zo goed mogelijk beleggen en toezichthoudende instanties moeten verantwoord te werk gaan. De druk om te kiezen voor duurzame oplossingen nam de laatste jaren steeds meer toe. Het is een teken des tijds en uiteindelijk ook niet meer te vermijden.

Alleen door duurzaamheid en daarmee samenhangende factoren serieus te nemen, zoals transparantie en een goed personeelsbeleid, blijven ondernemingen toekomstbestendig. En daarmee vormen ze een veilige investeringskans. Daarnaast is investeren in duurzaamheid ook voor de ondernemingen zelf van levensbelang, om te overleven en de nodige financiering te krijgen.

3. Voor de belegger die investeringsbeslissingen wil nemen

ESG-overwegingen verminderen het beleggersrisico en verhogen de waarde van de belegging. Een goed gerund en verantwoordelijk bedrijf dat geeft om zijn mensen, klanten en het milieu, is beter gepositioneerd. Het zal sterker zijn en beter presteren dan andere vergelijkbare bedrijven die geen ESG-criteria hebben.

Een ESG-analyse levert waardevolle informatie op over de factoren die inhoudelijk effect hebben op de financiën van een bedrijf. Dit helpt uiteraard bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Hoe maak je een goede ESG-analyse?

Het maken van een gedegen ESG-analyse vergt een consequente systematiek. Het is geen exacte wetenschap maar door de variabelen zoveel mogelijk te kwantificeren, kun je enigszins vergelijken.

Een bedrijf wordt gedetailleerd onderzocht op basis van een benchmark met vergelijkbare bedrijven. Hierbij geldt een aanname dat bedrijven met hoge ESG-scores waarschijnlijk ook beter presteren op andere gebieden. Als er significante ESG-risico’s zijn en er geen actief beleid is om deze te ondervangen, daalt de waarde en dus de prijs.

Door echter ESG-risico’s te monitoren en erop in te spelen, kan een bedrijf zowel de economische als de ecologische en sociale impact positief beïnvloeden.

ESG-score van een bedrijf analyseren?

Ontdek hoe Cision je kan helpen de ESG-score van een bedrijf in kaart te brengen.

Over Geneviève Muya

Marketing voor Cision Benelux