CISION Benelux 
ANP Pers Support B.V. 

Pr. Beatrixlaan 582

2595 BM Den Haag

Nederland

 

Tel: 070 414 1222

E-mail: cision@perssupport.nl

Gedelegeerd bestuurders: Prasant Gondipalli, Thomas Leitner, Jessica van der Waal 

Verantwoordelijk voor de inhoud: Thomas Leitner, Jessica van der Waal

 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 

KVK-nummer: 87462

BTW-nummer: NL853542405B01 

 

 

Aansprakelijkheid

 

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

 

2. Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Om deze reden distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die werden gewijzigd nadat de link werd gecreëerd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglists en alle andere vormen van databanken, waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

  

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

 

4. Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt het invoeren van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen, zullen worden gestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails. Aanvullende informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://gdpr.cision.com/.

  

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidskwestie

Deze clausule is een onderdeel van het internetpakket dat op deze website werd geopend. Indien bepaalde delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet vollediger of niet volledig overeenkomen met de inhoud ervan, blijven deze delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid onverminderd van kracht.

 

 

 

Disclaimer

 

1. Inhoud 

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van alle verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zal daarom worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

 

2. Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis van illegale inhoud en zou in staat zijn om de bezoekers van zijn site te voorkomen dat deze pagina's te bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van de daar gepresenteerde informatie, kan alleen de auteur van de respectievelijke pagina's aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor enige postings of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussieborden, gastenboeken of mailinglists die op zijn pagina.

 

3. Copyright

De auteur heeft niet de bedoeling om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien niet mogelijk, om het auteursrecht van het respectievelijke object aan te geven. 

Het auteursrecht voor elk materiaal gemaakt door de auteur is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

 

4. Privacybeleid

Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen, worden bestraft.

 

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Als delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

  

 

Bovengenoemde is ook van toepassing op de volgende socialmediaprofielen:

 

Facebook: https://www.facebook.com/Cision-Benelux-102882358928013

Twitter: https://twitter.com/cisionb

Instagram: https://www.instagram.com/cisionbenelux/  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWgfBGysYItJYSCrPO4HAjQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/18361212